Projecten - Installaties - Exposities

 1. 1 De Boet Nieuwedam 3

  • A changing world installatie in vijf delen installation in five parts Daphne Glasmacher, Francesca Heijnis, Iris Panders, Jacqueline van Ouwerkerk en and Lotte Hemelrijk
  • Buitenruimte binnen installatie over de mens in het landschap outside space inside installation about the human in the landscape Angelique van Wesemael
  • Schoonheid van het verval samenvoeging van afgedankt en nieuw Beauty of the decay combining discarded and new Norbert Wille
  • De tweede golf installatie die speelt met oervormen The second wave installation that plays with archetypes Brecht Langhout
 1. 2 Atelier Koetzier van Hooff Nieuwedam 2

  • Loutering starend naar het eigen ‘behang' staring at the wallpaper Inge Koetzier van Hooff
 1. 3 Berm Sportlaan

  • Planet Enzon has come! interventie in het straatbeeld intervention in the scenery Evelien de Jong en and Mees de Jong
 1. 4 Klein Zwitserland Duinweg 30

  • Naderend Onweer groepsexpositie over cultuur versus natuur van curator Approaching Thunder group exhibition about culture versus nature by curator Jeroen van Paassen met with Teppo Korte FIN, Ottmar Hörl D, Tom Hughes USA, Ingerid Opstelten en and Vermeulen & Dubbeldam
  • De vluchtigheid van het leven installatie met orchidee The fleetingness of life installation with orchid GÍgja Reynisdóttir ISL
  • re.si.du installatie met voorwerpen van overleden ouders installation with belongings of parents who passed away Liesbeth van Woerden
  • Distancing installatie met videoprojecties installation with video projections Claudia Breuer D
  • Ik omhels je ter plekke gemaakte sculptuur uit een boomstam I embrace you sculpture from a tree trunk, made on the spot Carla Rump
  • The machine that types out thoughts interactieve soundinstallatie interactive sound installation David Diogo PT
  • Pussycat Café videoperformances van video performance by Zoë Simon GB
 1. 5 Raadhuisje Duinweg 3

  • Verwondering 1601 doorlopende en incidentele kunstuitingen van Wonderment 1601 ongoing and incidental artistic expressions by HP Corbee en and friends, zoals het like the Natuur hysterisch kabinet , Leven op een dodenakker met beelden van with sculptures by Herbert Nouwens, en and Vuige verzen voor het volk
  • 1-minuut-observaties nummer 50 - 98 een film van a film by Elly Stolwijk
 1. 6 Klimduin Roode Leeuwplein

  • Hinkeldicht literaire hinkelbaan Hopscotch poemliterary hopscotch track Gert-Jan Kooren
  • Counting Moments zandloperinstallatie hour glass installation Froso Papadimitriou GR
  • Parts in Motion ruimtelijk componeren spatial composing Talitha Schiffer (alleen zaterdag) (only on Saturday)
 1. 7 De Kas achter Heereweg 4

  • A fairer share? site specific installatie site specific installation Kate Studley GB
  • Journey installatie met geschilderde doeken installation with painted canvases Mo Mokhtar SYR
  • Footprints foto's die verwijzen naar locaties met voetafdrukken photos that refer to locations with footprints Elsbeth Cochius en and Chrystal Cochius
 1. 8 Theater aan de Kim Bovenweg 6

  • Zie programma voorstellingen, concerten, performances See program shows, concerts and performances
 1. 9 Tent Heereweg 132

  • Als ik later dood ben… een trip door de fantasie When I die... a trip through fantasy Leila van Wetten, Ruben van Zaanen en and Jasmijn Kamsma elk heel uur vanaf 12:00 u every hour, at the hour, starting at 12:00 o'clock
  • Huilen bij vreemden audiotour met verhalen over huilen Crying with strangers audio tour with stories about crying (in Dutch) Leila van Wetten en and Carolijn Terwindt NB neem je eigen oortjes/koptelefoon mee! NB bring your own headphones!
 1. 10 De Stal Smeerlaan 2a

  • In de luwte van de tijd foto's over de werking van het licht In the lee of time photos about the workings of light Frits van de Reep
  • Kijkkast een stap in een miniatuurwereld Viewing cabinet a step into a miniature world Rob Komen
  • Risk/Chance (Don't Tell My Mum) film over spel met geluk en kansen film about a game of luck and chances Craig Black GB
  • Naked Installatie over unfinished structures installation about unfinished structures Mari Terauchi JPN
 1. 11 Klimduin Kruising Oorsprongweg en Koningsweg Crossing Oorsprongweg and Koningsweg

  • -Over kabbelen- een mooie plek, waar objecten zachtjes heen en weer wiegen -On rippling- a beautiful place, where objects gently rock back and forth Ferry Jong
 1. 12 Galerie Eva's Appel Achterpad 1a

  • 20 jaar expositie van Schoorlse kunstenaars 20 years exhibition of Schoorl based artists Marianne Duif, Pike Räsänen, Joop Hollanders en and Ger Viegers samengesteld door curated by Noor Dahmen en met een geluidsbeeld van and with a soundscape by Bastiaan Buissink
 1. 13 De Bibliotheek Heereweg 150

  • Zie programma voorstellingen, concerten, performances See program shows, concerts and performances
 1. 14 Melkfabriek De Goede Verwachting Heereweg 198

  • Stuck in the shelter installatie met lockdown landscapes installation with lockdown landscapes Cristina Costa PT
  • Dertien associatieve installatie Thirteen associative installation Marieke van der Put
  • Are you ready to read my mind? installatie met boeken installation with books Steven de Peven
  • Vergeten leven installatie over de functies van materiaal Forgotten life installation about the functions of material Yvonne van Rutten
  • I'm going to be a rhinoceros, I can't be a man anymore! een verhalend en muzikaal schilderproces culminerend in een performance a non-linear narrative painting process, culminating in a performance Paulo Robalo PT, João Godinho PT, João Didelet PT, Patrícia Domingues PT en and Maria Barroco PT
  • De juiste instrumentaliteit in het atelier van The right instrumentality in the atelier of Willem Schotten
  • Coöperatie presentatie beeldhouwwerk Cooperative presentation of sculptures Joop Hollanders, Jan van der Haven en and Ger Viegers
  • Planet Enzon has come! een bezoek van de planeet a visit from the planet Evelien de Jong en and Mees de Jong
  • εννέα geometrische vormen als decor voor een dansperformance geometrical shapes as the scene of a dance performance Hannah Goedhart
  • Parts in Motion ruimtelijk componeren spatial composing Talitha Schiffer (alleen zondag) (only on Sunday)
 1. 16 Eldorado Heereweg 233

  • Zie programma voorstellingen, concerten, performances See program shows, concerts and performances
 1. 15 De Bunkers Jaagkade

  • De stilte ontmoet installatie over de uiteenlopende vormen van stilte Silence meets installation about the various forms of silence Joris Komen
 1. 17 Hoeve Camperduin Heereweg 334

  • (Not) a Cold War reflecties op een vaccinatiecampagne reflections on a vaccination campaign A+B (Bea Peter en and Albert van Loon)
  • In Limbo multimedia-installatie over de toekomst multi media installation about the future Tatum Kempers en and Rick Kup
  • Een degelijke vrouw. Wie zal haar vinden? fotoserie met fotoshoots over verwachtingen A decent woman. Who shall find her? photo series with photo shoot about expectations Grietje Bouman
  • Close or Not een Social Distance Project als briefwisseling a Social Distance Project as letter exchange Iris Poljan CRO en and Grietje Bouman
  • Shifting Shore video installatie over het water, symbool van verandering video installation about water, symbol of change Daria Tchapanova BUL en and Oli Gots UKR
  • Car parts installatie over een auto ongeluk installation about a car accident Tom Hughes USA
 1. ? Diverse plekken in Schoorl aan de weg Serveral places in Schoorl at the side of the road

  • Handspoor schilderijen van handen als persoonlijk portret Hand track paintings of hands as personal portrets Karen Opstelten

Schoorlse Kunsten 2021

Een kunstmanifestatie met 60 projecten van 90 beroepskunstenaars op 17 locaties door heel Schoorl. Sinds 1997 georganiseerd door Stichting Schoorlse Kunsten. Al 25 jaar beeldende kunst, theater, film, dans, muziek, literatuur, poëzie en nieuwe media, met de nadruk op samenwerkingsprojecten en experimenten. Nu met 25 kunstenaars uit het buitenland en dus een 25 jarig jubileum.

Alle exposities etc. zijn tijdens Schoorlse Kunsten gratis toegankelijk. 

De SchoK-krant, met meer achtergrondinformatie, is tijdens de manifestatie verkrijgbaar en wordt samen met het Bergens Nieuwsblad huis aan huis verspreid in de gemeente Bergen.