De toekomst ligt in het verleden

In 1958 vindt in Brussel een van de meest toonaangevende Wereldtentoonstellingen plaats aller tijden. 50 jaar daarna presenteert in het kader van SchoK een aantal kunstenaars ontwerpen en ideeën in de geest van Expo 58, onder de naam Expo@Schoorl. Niet alleen als eerbetoon aan het gedachtegoed van Expo 58, maar ook om een eigen utopisch modernisme te creëren of een reactie daarop te geven.

paviljoen
impressie

Van 16 tot 19 oktober 2008 stond daarom in het centrum van Schoorl een bouwwerk van beeldend kunstenaar Cor van Haasteren, een paviljoen waarin diverse kunstenaars hun ideeën presenteerden voor het project FUTURE SHELTER.

Het begon als een hommage aan Expo 58, de eerste wereldtentoonstelling na de Tweede Wereldoorlog, die volledig in het teken stond van het geloof in vrijheid en vooruitgang, en straalde van optimisme over de maakbaarheid van de samenleving en de gunstige invloed van de technologie op de welvaart en de wereldvrede.

ontwerp
van haasteren

De technologische vernieuwing van toen heeft weliswaar onmiskenbare vooruitgang gebracht, maar ook oppervlakkigheid, materialisme en isolement en niet de zo gehoopte bewustwording en saamhorigheid.

Expo@Schoorl wilde daarom een aanzet geven tot overdenking van onze houding tegenover techniek en energie, en bijgevolg ook tegenover de natuur en het landschap. In de vorm van schetsen, modellen, teksten, videopresentaties en try-outs presenteerden de kunstenaars hun ideeën over een toekomstige samenleving, tijdens deze kunstfilosofische manifestatie.

Op 19 oktober -de laatste dag van de Expo in 1958- werd de terugblik op het verleden afgesloten.

ontwerpvan
haasteren

Graag hadden de kunstenaars hun blik op de toekomst gericht en hun ideeën en schetsen ook echt uitgevoerd met visionaire bouwfantasieën in een soort utopisch dorp, maar dit was voor een kleine organisatie als SchoK helaas niet haalbaar.