FUTURE SHELTER


rob
komen
We beginnen het ons te realiseren: de planeet waarop wij leven raakt uitgeput, en dat hebben we in pakweg 50 jaar voor elkaar gekregen. 50 jaar geleden gaf EXPO 58 in Brussel, na de crisis en de Tweede Wereldoorlog, een blije, hoopvolle kijk op de toekomst. Kunstenaars en wetenschappers toonden ons hoe de wereld er in de toekomst uit zou zien. De natuur werd getemd, de techniek was oneindig. Natuur en techniek zouden samengaan in het delen van geluk.

Ook 50 jaar geleden zetten we onze misschien wel diepste voetafdruk in de geschiedenis: de uitvinding van de chip. Die maakt anno 2008 alles mogelijk. Maar: dit kan niet goed blijven gaan. Maar ook: het is niet te stoppen. Hoe beschermen we ons in de toekomst, waar vinden we een goed heenkomen, hebben we een schuilplaats nodig? Wat is onze FUTURE SHELTER ?

panorama alex
p

Technici en wetenschappers zullen blijven uitvinden. Nieuwe mogelijkheden worden bedacht, zoals bijvoorbeeld het concept Cradle to Cradle: het streven naar oneindige kringlopen, waardoor de aarde niet uitgeput zal raken. Maar ook dáárvoor waren nieuwe, creatieve ingevingen nodig. En wij denken dat het vooral de kunstenaars zijn die daarbij de weg wijzen.

De functie van de kunstenaar is al sinds de grottekeningen in de oertijd, al provocerend, de dingen vanuit andere gezichtspunten te belichten, ideaalbeelden te creëren, emoties op te wekken en zo nieuwe denkbeelden te genereren. Dat hebben we nu ook nodig!

ontwerp
van haasteren
Het project FUTURE SHELTER toonde tijdens Expo@Schoorl een aantal zeer uiteenlopende ideeën en gezichtspunten en was dan ook géén statische tentoonstelling van objecten, maar een uitnodiging tot overdenking van onze houding ten opzichte van techniek, energie, de natuur en de toekomst.