Lopend Vuur

Een initiatief van Theo Meereboer.

Soms wijken onze geschiedenis en cultuur noodgedwongen voor een onverwachte toekomst, bijvoorbeeld als er een ramp heeft plaatsgevonden. Biedt dit nieuwe kansen en inzichten? Het levert in ieder geval onvergelijkbare persoonlijke herinneringen op, die bijdragen aan de evolutie van ons collectief geheugen.

In een Lieux de Mémoire kunnen zulke herinneringen, gekoppeld aan een locatie, bijeengebracht worden. Met het project “Lopend Vuur” willen Theo Meereboer en Simone Stoltz van Erfgoed 2.0 zo’n herinneringsplaats maken over het Schoorlse duingebied dat in 2009 verbrandde. Impressies, nagedachten en vooruitblikken van mensen die nu in dat gebied wandelen (of er thuis over nadenken), worden verzameld en via internet bijeengebracht op dit weblog.

Foto’s van het gebied, twitterberichten, commentaren en video’s e.d. kunnen door de wandelaars zelf – ter plekke of naderhand – online worden gezet, of via een e-mail worden gestuurd naar post@lopendvuur.posterous.com. Voorzie elke foto of bericht van de beschrijvende tag  #loovuu.